Browse
from 

Rybníčky - Bečkov / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor / Gregorová, Růžena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 11 (1993), s. 617-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryby severočeské hnědouhelné pánve
Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf / Bruthans, J., Falteisek, L., Schweigstillová, Jana, Soukup, J., Válek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 228-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Lachman, Vladimír, Musil, Vojtěch -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Rychlé regionální ozdravení povrchových vod v západních Čechách od znečištění sírany a dusičnany - srovnání s ostatními ozdravujícími se oblastmi
Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách / Barcalová, Libuše, Hally, Jan, Šimon, Liboslav -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 33, č. 2 (1983), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Ovzduší 2005 -- ISBN 80-210-3688-5 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích / Dempírová, Ludmila, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Lukeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom / Zsíros, Attila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 314-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 34-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, Josef, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica / Novák, Martin -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 117-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve / Bucha, Václav, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 391-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek / Martyčák, Karel, Zeman, Josef -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)