Browse
from 

Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž / Mužák, Jiří, Mužík, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 5 (1998), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 7 (1998), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž / Kazda, Ivo, 1932-, Novák, Jan -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 10 (1997), s. 314-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky / Jež, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace nestabilních objektů v Hřensku / Zavoral, Jakub, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko / Komárek, Martin, Zavoral, Jakub, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa / Dejmal, Ivan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 1, 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování / Sergejevová, Magda, Vaňková, Svatava -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 1 (2000), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů / Datel, Josef -- In: Sanační technologie -- ISBN 978-80-86832-35-7 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec / Broul, Jaroslav, 1940-, Janas, Petr, Ryšávka, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 34-37, 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring / Bohátková, Lucie -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 3 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora / Hrbáčková, Renata, Nešvara, Peter, Nováková, Eva -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy / Ambrož, Jaroslav, Šmerda, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace starých a zabezpečení nových skládek / Kudrnová, Libuše -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 4 (1997), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s. / Frühauf, Marek -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace svahů bývalých uhelných lomů / Zmítko, Jiří -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody / Datel, Josef, Maršalko, Pavel (2005) -- In: XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky / Dvořák, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2008), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)