Browse
from 

Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH / Skoček, Vladimír, 1934-, Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 267-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky / Kaňa, Jaroslav, Nehyba, Slavomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 2 (1997), s. 83-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov / Együd, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 385-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1 / Maštera, Lubomír -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický a paleoekologický záznam vývoje jz. části karpatské předhlubně (Česká republika) během sp. badenu
Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ / Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 259-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov) / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun) / Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologičeskoje i faciaľnoje izučenije triasa i lejasa devinskogo razvitija malokarpatskoj jedinicy
Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír, Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Lisá, Lenka -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISBN 80-86276-17-1 -- s. 43-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Lisá, Lenka, 1975- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 43-47, [1] s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologie / Cimbálníková, Alena, 1932-, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 55-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologie, bentická společenstva a ramenonožci suchomastských a akantopygových vápenců (dalej-eifel) koněpruské oblasti
Sedimentologie des kalkalpinen Mesozoikums in Salzburg und Oberösterreich (Jura, Kreide) : exkursion B1 / Böhm, Florian, Ebli, Oskar, Hladíková, Jana, Lobitzer, Harald -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 33 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologie hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu.
Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)