Browse
from 

Seismologická stanice Úpice / Zedník, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 111-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně / Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 69-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín / Hanžlová, Romana, Nehybka, Vladimír, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Zachovalová, Kateřina -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy / Holečko, Josef, Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše, Špičák, Aleš, Trávníček, Ludvík -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 21-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismologie a životní prostředí / Kaláb, Zdeněk, Müller, K. -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 9-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů) / Kaláb, Zdeněk
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologische Karten - ein Beispiel thematischer Kartographie / Dušek, R., Kozák, Jan -- In: Cartographica Helvetica -- Roč. 27, - (2003), s. 27-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismology Monitoring / Růžek, Bohuslav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 96, č. 7 (1995), s. 11-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismology monitoring / Růžek, Bohuslav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(96) (1995), p. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismometer SM3 as displacement sensor / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 16(118) (2000), s. 109-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismometer SM3 as displacement sensor / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 16(118) (2000), p. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic analysis
Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network / Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia / Pospíšil, Lubomil, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 30, no. 4 (1986), p. 321-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic North-South Trending Llineaments of the Bohemian Massif: A New Paradigm / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Seismotectonic pattern and the source region of volcanism in the central part of Sunda Arc / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Journal of Asian Earth Sciences -- Roč. 25, č. 4 (2005), s. 583-600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings Seismicity of the Carpatho-Balcan Region -- s. 13-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 15th Congress of the Carpatho-Balkan Geological association -- s. 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 76-84
Zdroj: ČGS (UNM)