Browse
from 

Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic? / Förster, Hans-Jürgen, 1948-, Gottesmann, Bärbel -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 3 (2004), p. 483-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninaite now even in North Bohemia
Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses / Fediuk, František, 1929- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 27 (2001), p. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekery ze železné rudy z Oderské brány / Grepl, Eman, Janák, Vratislav, Přichystal, Antonín -- In: Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.) -- ISBN 80-210-3381-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sekundäre Sulfate aus Hromnice bei Plzeň
Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavol, Derco, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 539-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov / Oružinský, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 533-537
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace březohorského revíru / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 87-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, 1962-, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2006, č. LXXXXI (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu / Bezvodová, Bohumila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály jáchymovského rudního revíru
Sekundární minerály ložiska Horní Benešov / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály ložiska Horní Benešov / Moravec, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 447-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 393-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 428-433
Zdroj: ČGS (UNM)