Browse
from 

Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod. / Jež, Jiří, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice / Havelka, Josef, Kalous, Jaroslav, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 28-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady / Zeman, Josef -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR / Zeman, Josef -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni / Rožnovský, Jaroslav, Středa, Tomáš, Středová, Hana -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 50, č. 2 (2012), s. 191-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě / Havlín, Aleš -- In: Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně / Bezděk, Josef, Kovářová, Miloslava, Pavlíček, Vladimír, Strnad, Mojmír -- In: Geochémia 1999 : zborník referátov -- ISBN 80-88974-05-4 -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 251-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná / Doležalová, Hana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 91-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná / Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2004, č. LXXXIX (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Kvaček, Milan, 1930-1993, Šrein, Vladimír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 112-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou / Novák, František, Novák, Leoš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika / Cílek, Václav, jr., Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov / Barnet, Ivan, 1955-, Rybka, Radim -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 245-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany) / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 105-106, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti / Iglárová, Ľubica, Kohút, Milan, Németh, Zoltán, Šimon, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 525-527
Zdroj: ČGS (UNM)
SH-wave Green tensor for homogeneous transversely isotropic media by higher-order approximations in asymptotic ray theory / Vavryčuk, Václav, Yomogida, K. -- In: Wave Motion -- Roč. 23, č. 1 (1996), s. 83-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment / Kottnauer, Pavel, Mantlík, F., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) -- s. 301
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH