Browse
from 

Simultaneous analysis of cytokines and co-stimulatory molecules concentrations by ELISA technique and of probabilities of measurable concentrations of interleukins occurring in plasma of healthy blood donors / Čoupek, Petr, Hrabčáková, Viera, Klabusay, Martin, Neničková, Marie, Tesařová, Eva -- In: Mediators of Inflammation -- ISSN 0939-6640 -- Roč. 2006, č. jaro (2006), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Simultaneous conjugate ground-satellite ULF pulsation measurements at the middle latitudes / Prikner, Karel -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 15, č. 6 (1997), s. 645-655
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simultaneous determination of both exposure time and denudation rate from in situ-produced cosmogenic nuclides profile: Model sensitivity and applications to natural cases / Benedetti, Laura, Bourlés, Didiér, Braucher, Regis, Del Castillo, P., Finkel, R., Merchel, Silke, Nývlt, Daniel, Siame, L. -- In: 11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-11), September 14-19, 2008, Rome -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Simultaneous determination of Earth orientation parameters and station coordinates from combination of results of different observation techniques / Kostelecký, Jakub, 1975-, Pešek, Ivan, 1940- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 4 (2006), p. 537-548
Zdroj: ČGS (UNM)
Simultaneous determination of the source mechanism and the seismic wave energy / Kolář, Petr -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 143, č. 4 (1994), s. 655-671
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simultaneous infrasonic, seismic, magnetic and ionospheric observations in an earthquake epicentre / Baše, Jiří, Chum, Jaroslav, Horálek, Josef, Hruška, František, Krasnov, V., Laštovička, Jan, Šindelářová, Tereza, Zedník, Jan -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 72, č. 16 (2010), s. 1231-1240
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simultaneous Interpretation of Several VES Curves / Chyba, J. -- In: Model Optimization in Exploration Geophysics: Proceedings of the 4th International Mathematical Geophysics seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 6-8, 1986 -- ISBN 3-528-08996-2 -- s. 241-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Simultaneous microseismic event localization and source mechanism determination / Eisner, Leo, Zhebel, O. -- In: SEG Expanded Abstracts -- 1-5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Simultaneous refinement of two components of an exsolution intergrowth: crystal structures of the lindströmite - krupkaite pair / Balić-Žunić, Tonči, Dušek, Michal, Makovicky, Emil, Petříček, Václav, 1926-, Topa, Dan -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 46, no. 2 (2008), p. 525-539
Zdroj: ČGS (UNM)
Sinchronnyje magnitotelluričeskije i magnitovariacionnyje zondirovanija na zapadnom skloně Voroněžskogo massiva / Jakovlev, A. G., Kováčiková, Světlana, Kulikov, V. A., Logvinov, I. M., Tregubenko, V. I., Varencov, I. M. -- In: Geofizičeskij žurnal -- Roč. 34, č. 4 (2012), s. 90-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren? / Lorenz, Helmut -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 52, Nr. 4 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Single- and inter-station transfer functions for non-synchronous geomagnetic arrays-II. : the results of the field data analysis / Pěč, Karel, Pěčová, Jana, Praus, Oldřich -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 32, no. 4 (1988), p. 368-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Single Cycle Variscan Orogeny Inferred from newu U-(TH-)PB Data from the Sudetes Mountains in Poland and the Czech Republic / Kryza, R., Noble, S. R., Parrish, R., Patočka, František, Timmermann, H. -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematic of early Paleozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex) / Hegner, Erwin, Jaeckel, Petra, Kröner, Alfred, Opletal, Mojmír -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 90, č. 1 (2001), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex) / Hegner, E., Jaeckel, Petra, Kröner, Alfred, Opletal, Mojmír -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 90, no. 2 (2001), p. 304-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent / Hanžl, Pavel, Kröner, Alfred, Mazur, Stanisław, Melichar, Rostislav, Paderin, Ilya, Rodionov, Nickolay, Sergeev, Sergey, Szcepański, Jacek, Turniak, Krzysztof -- In: Geological Magazine -- ISSN 0016-7568 -- Roč. 147, č. 4 (2010), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent / Hanžl, Pavel, Kröner, Alfred, Mazur, Stanislaw, Melichar, Rostislav, Paderin, Ilya, Rodionov, Nikolay, Sergeev, Sergey, Szczepański, Jacek, Turniak, Krzysztof -- In: Geological Magazine -- ISSN 0016-7568 -- Roč. 2010 (2010), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Singularities in triclinic anisotropy / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 71-85
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů / Častová, N., Horák, D., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 33-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ