Browse
from 

Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex) / Hegner, E., Jaeckel, Petra, Kröner, Alfred, Opletal, Mojmír -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 90, no. 2 (2001), p. 304-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent / Hanžl, Pavel, Kröner, Alfred, Mazur, Stanisław, Melichar, Rostislav, Paderin, Ilya, Rodionov, Nickolay, Sergeev, Sergey, Szcepański, Jacek, Turniak, Krzysztof -- In: Geological Magazine -- ISSN 0016-7568 -- Roč. 147, č. 4 (2010), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent / Hanžl, Pavel, Kröner, Alfred, Mazur, Stanislaw, Melichar, Rostislav, Paderin, Ilya, Rodionov, Nikolay, Sergeev, Sergey, Szczepański, Jacek, Turniak, Krzysztof -- In: Geological Magazine -- ISSN 0016-7568 -- Roč. 2010 (2010), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Singularities in triclinic anisotropy / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 71-85
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů / Častová, N., Horák, D., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 33-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Sinistral hyperstrophic coiling in a Devonian gastropod from Bohemia with an in situ operculum / Horný, Radvan J., Peel, John S. -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 39, no. 3 (1996), p. 709-718
Zdroj: ČGS (UNM)
Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany) / Fecker, E., Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 1, č. 1 (1999), s. 83
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Das Sinneslinien-System von Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) und die Homologisation der Schädeldachknochen zwischen Tetrapoden und Fischen
Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu. 15. 15 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 15-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 15-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic) / Horný, Radvan J., Vonka, Vladimír -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 170, č. 1-4 (2001), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Sipho-cameral structures in some Silurian cephalopods from the Barrandian area (Bohemia) / Kolebaba, Ivan -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 55 (1999), s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé / Pivec, Edvín, Povondra, P., Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 210-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část / Forstová, J., Martínek, K., Michna, Ondřej, Pešek, J., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Roč. 4, č. 12 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 5-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2006), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)