Browse
from 

Skleněné sférule devonského stáří / Bouška, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 362-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu / Bunch, T., Kletetschka, Günther, Málková, K., West, A., Wittke, J. -- In: 18. kvartér : sborník abstrakt -- S. 30-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 600-601, 603
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 10 (2008), s. 674-678
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 758-761
Zdroj: ČGS (UNM)
Sklo v recentních sedimentech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Skloněné rozhraní v prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife / Fediuk, František, 1929-, Röhlich, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 3 (1999), s. 293-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 305-308, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzavkou proti geologickému toku času / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 2 (1995), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi / Tonarová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR" / Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště / Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště / Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Kopecký, Stanislav, jr., Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit z Přebuze / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 221-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Skorodit z Přebuzi / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit z Sb ložiska Pezinok / Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 451-454
Zdroj: ČGS (UNM)