Browse
from 

Sklo v recentních sedimentech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Skloněné rozhraní v prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife / Fediuk, František, 1929-, Röhlich, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 3 (1999), s. 293-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 305-308, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzavkou proti geologickému toku času / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 2 (1995), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi / Tonarová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR" / Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště / Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště / Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Kopecký, Stanislav, jr., Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit z Přebuze / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 221-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Skorodit z Přebuzi / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorodit z Sb ložiska Pezinok / Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 451-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika / Hrazdil, Vladimír, Konečný, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Skryje - zeměpisný obraz obce / Hrádek, Mojmír -- In: Dějiny Skryjí -- S. 9-13
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Skrytá krása černého turmalínu / Cempírek, Jan, Vít, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Skrytá krása karlovarského vřídlovce / Hladil, Jindřich, 1953-, Lisá, Lenka, 1975- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 9 (2009), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)