Browse
from 

Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure / Dobrzycki, Łukasz, Parafiniuk, Jan, Woźniak, Krzysztof -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 95, no. 1 (2010), p. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination / Císařová, Ivana, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Veselovský, František -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 5 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Slavkovské osobnosti / Brtek, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů / Melka, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 32+3
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavonic stone whorls in Moravia
Sled svrchnosilurských paleospolečenstev dominovaných mlži v jihozápadní Sardinii - korelace s Perunikou a perigondwanskými oblastmi Evropy
Sledenije za naklonom i urovnem gruntovych vod pri podošve Krušnych Gor s točki zrenija ustojčivosti v zone Jezerži
Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách / Houdková, Zélia, Minařík, Luděk -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin / Karhánek, Jaromír, Weber, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny / Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub (2005) -- In: Ukazatele změn biodiverzity -- ISBN 80-200-1386-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Sledování biogeochemických procesů v malých povodích s použitím nelineárních metod
Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, Sivek, Martin, 1948- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 -- ISBN 978-80-254-1340-1 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 / Kolčava, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39 (2013), s. 13-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP / Brejcha, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2005), s. 43-48, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování jakosti podzemních vod v ČR / Machanová, Zdena, Plainer, Jaroslav -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 6 (2008), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)