Browse
from 

Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León) / Kallabová, Eva, Klusáček, Petr -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 25-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné techniky dálkového průzkumu země / Doubrava, Pavel, Grün, Marcel -- In: Kozmos -- Roč. 17, č. 5 (1986), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Stemberk, Josef -- In: Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení -- S. 73-77
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Současné teploty a tlaky v kontinentální kůře Země
Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek / Děd, Martin, Hradecký, Jan, 1974- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné trendy ve stratigrafii karbonu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst / Klusáček, Petr, Vaishar, Antonín -- In: Geographia Slovaca -- Roč. 2008, č. 25 (2008), s. 145-157
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech / Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska / Vach, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 190-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR / Špaček, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 117-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné změny ve využívání české kulturní krajiny: hlavní příčiny a důsledky
Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky / Přichystal, Antonín -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.) -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě / Fott, Jan, Kohout, Leoš, Kopáček, Jiří, 1956-, Vrba, Jaroslav -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a budoucnost české hydrogeologie / Datel, Josef, Datel, Josef, 1963- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín / Zelinka, Zdeněk, 1950- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993 / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice / Rybář, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)