Browse
from 

South Bohemian Pluton / Bahat, Dov, Bankwitz, Elfriede, Bankwitz, Peter, Breiter, Karel, 1956-, Kämpf, Horst -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Vol. 212 (2001), p. 129-164
Zdroj: ČGS (UNM)
South Bohemian rock crystals
The South Krkonoše Mountains: Saxothuringian/Moldanubian boundary in the Czech Sudetes? / Franke, W., Grandmontagne, N., Heinisch, H. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
The South Moravia mining development
South Moravian lignites in the Vienna Basin / Daněk, Vilém, Michna, Ondřej, Sýkorová, Ivana -- In: Abstracts- 9th Coal Geology Conference -- s. 7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
South-Moravian Rural Borderland / Dvořák, Petr, Šťastná, M., Trnka, P., Vaishar, A., Zapletalová, Jana -- In: European Countryside -- Roč. 5, č. 2 (2013), s. 115-132
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The South Slovakian Basin / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 549 (1998), p. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Southeastern continuation of the Lusatian Fault in the western Krkonoše Mts. piedmont region
Southeastern limb of the Prague synform: touching of the bedding-parallel thrust
The southern Bohemian Massif - its structure and evolution / Fuchs, Gerhard -- In: Proceedings of the International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Southern Moravia: review of Quaternary / Havlíček, Pavel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
The southern part of the hydrogeological boundary betveen the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline
The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe? / Masch, Ludwig, Weger, Matthias -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu / Absolon, Karel, Cílek, Václav, jr., Klečka, Milan, Köllnerová, Zdislava -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 2 (1986), s. 61-72, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru / Králík, Jiří, 1933-1986, Samojlov, Vjačeslav Lavrentěvič -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 28, č. 1 (1982), s. 129-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 67-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa / Boháček, Jaroslav, Seidl, Vlastimil -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 143-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 58-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 97-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Soveršenstvovanije metodiki vyjavlenija neantikli nal'nych lovušek nefti i prirodnogo gaza / Ďurica, Dušan, 1932-, Galimova, Ľjudmila, Knepel, Mark, Movšovič, Edvard, Namestnikov, Jurij G. -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 20 (1986), s. 71-81
Zdroj: ČGS (UNM)