Browse
from 

Spektrální indexy v geologickém výzkumu / Jančík, Miloslav, Sedlák, Pavel, 1975- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 246-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrální indexy v geologickém výzkumu / Jančík, Miloslav, Sedlák, Pavel, 1975- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch / Martiny, Eduard, Medveď, Ján, Plško, Eduard, Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 355-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov / Martiny, Eduard, Medvěď, Ján, Plško, Eduard -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 151-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochimičeskoje opredelenije soderžanij i gomogennosť elementov v galenite
Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP / Doubek, František, Kotek, Jaroslav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 2 (1986), s. 25-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleo-diving exploration of the Nová Amatérská Cave
Speleoarcheological studies in Český ráj area
Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji / Jenč, Petr, Paša, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 127-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Roč. 41, 2/3 (2012), s. 169-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst) / Baroň, Ivo -- In: Geomorphologica Slovaca -- ISSN 1335-9541 -- Roč. 3, č. 1 (2003), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis in the Koneprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic): new data and ideas / Bosák, Pavel -- In: Caves. Guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers -- s. 16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis of pseudo-karst caves related to deep-seated rockslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo -- In: 14th International Congress of Speleology, Final Programme and Abstract Book -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis of pseudokarst caves in the rift zone of Iceland
Speleogenesis of Selected Caves beneath the Lunan Shilin and Caves of Fenglin Karst in Qiubei, Yunnan / Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Acta Geologica Sinica-English Edition -- ISSN 1000-9515 -- Roč. 78, č. 6 (2004), s. 1289-1298
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan / Liu, Hongtan, Pruner, Petr, Slabe, Tadej, Šebela, Stanka -- In: Acta geologica sinica -- ISSN 1000-9515 -- Vol. 78, no. 6 (2004), p. 1289-1298
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogenesis of the shafts at the Dolný Vrch Plateau
Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu / Baroň, Ivo -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogeneze podél subvertikálních poruch: Model vzniku propastí na krasové planině Dolný vrch (Slovenský kras)