Browse
from 

Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá / Čejchan, Petr -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 126-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokřídové stopy vrtavých organismů ze Štramberka
Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín) / Houša, Václav, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles / Houša, Václav, Vašíček, Z. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 95-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spodnokřídoví amoniti z nově hloubených důlních jam v oblasti Frenštát-Trojanovice (vnější Karpaty, slezská jednotka)
Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej / Salaj, Jozef, Zlinská, Adriena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 173-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnomiocenní doklady rodu Craigia (Malvaceae s.l.) v mostecké pánvi v severních Čechách - celostní přístup
Spodnomiocenní fauna obratlovců z lokality Dolnice (chebská pánev)
Spodnomiocenní sladkovodní a bažinné ekosystémy mostecké pánve (severní Čechy) se zvláštním zřetelem k profilu dolu Bílina
Spodnomiocenní žáby z lokality Dolnice v Chebské pánvi
Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus / Krhovský, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 68-69
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spodnooligocénní flóra ze Seifhennersdorfu (Sasko)
Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy / Krhovský, Jan, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Spodnoordovický druh Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) ze Šáreckého souvrství s fosilizovaným intestinálním obsahem in situ
Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien / Hroch, Tomáš, Manda, Štěpán, Tasáryová, Zuzana -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice) / Frýda, Jiří, Kober, Bernd, Vokurka, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)