Browse
from 

Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku / Hradecká, Lenka -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě / Buriánek, David -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů -- ISBN 978-80-210-6161-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání svrchnoturonských foraminiferových společenstev z Úpohlav a Března (česká křídová pánev) s ostatními lokalitami (jižní Morava, Německoa Dolní Rakousko)
Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách / Klečka, Milan, Krešl, Milan, Vaňková, Věra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy / Ziegler, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Pokorná, Lucie -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 68-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru. / Filák, P., Martinec, Petr, Uher, A., Welser, P. -- In: Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l -- S. 79-86
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky / Kellnerová, Hana, Koutný, Radomír -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 66-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnávací analýza povodní v Praze (Česko) a v Seville (Španělsko): posuzováno z geografického hlediska
Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum? / Bruthans, Jiří, Vojtěchovská, Anna -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením / Skořepová, Jiřina -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 156-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky / Horná, Renata, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 6 (2002), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Srpnové povodně roku 2002 v Česku: meteorologické příčiny a hydrologické odpovědi
Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa / Kakos, Vilibald, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 12 (2002), s. 3-4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure" / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 1 (2007), p. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)