Browse
from 

Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky / Kellnerová, Hana, Koutný, Radomír -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 66-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Srovnávací analýza povodní v Praze (Česko) a v Seville (Španělsko): posuzováno z geografického hlediska
Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum? / Bruthans, Jiří, Vojtěchovská, Anna -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením / Skořepová, Jiřina -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 156-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky / Horná, Renata, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 6 (2002), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Srpnové povodně roku 2002 v Česku: meteorologické příčiny a hydrologické odpovědi
Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa / Kakos, Vilibald, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 12 (2002), s. 3-4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure" / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 1 (2007), p. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilisation of soluble components in industrial waste
Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí / Dubanská, Věra, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 60 (1982), s. 95-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov) / Hájek, A., Konečný, Petr -- In: Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace -- s. 120-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilita hlušinové sypaniny v čase / Kresta, František -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou / Líška, Karol -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 6 (1989), s. 145-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi / Beneš, P., Mizera, Jiří, Šebestová, Eva -- In: 50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků) -- s. 185
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb / Horyl, P., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok -- s. 73-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb / Horyl, P., Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 7, č. 2 (1998), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG