Browse
from 

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jenč, Petr, Schweigstillová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2009 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo) / Büchner, Jörg, Gerdes, Axel, Linnemann, Ulf, Tietz, Olaf -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 52-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 52-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras) / Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 47, - (2007), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod / Breiter, Karel, 1956-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří granitů melechovského masívu / Breiter, Karel, Sulovský, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stáří granitů melechovského masívu / Breiter, Karel, Sulovský, Petr (2005)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů / Chroňáková, Alica, Elhottová, Dana, Kováč, L., Krištůfek, Václav, Světlík, Ivo, Žák, Karel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 1 (2008), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů / Chroňáková, Alica, Elhottová, Dana, Kováč, Ľubomír, 1962-, Krištůfek, Václav, 1954-, Světlík, Ivo, Žák, Karel, 1957- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 1 (2008), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří mramorů z pestré skupiny moldanubika (Český masív, Česká republika) pomocí Re-Os datování molybdenitu
Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 6 (1984), s. 343-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji / Švábenická, Lilian, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava) / Dvořák, Jaroslav, 1932-, Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni / Jäger, Ondřej, Kadlec, Jaroslav, Kočí, Alois, Minaříková, Dagmar -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 16-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti / Anderson, E. B., Komínek, Jiří, Milovanov, I. A., Nikolskij, A. L., Ordynec, German Jevgenič, Romanidis, K. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 24-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří vulkanismu na Šternbersku / Dvořák, Jaroslav -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 53-67
Zdroj: ČGS (UNM)