Browse
from 

Stříbro z let 1968-1974 / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem / Králík, Miroslav -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 51-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrské miesity / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 361-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrský rudní revír včera a dnes / Anděl, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Střižná a nestřižná zemětřesení / Šílený, Jan, Vavryčuk, Václav, Zahradník, J. -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 173-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Střižné zóny v granitoidech jeko strukturní faktor vývoje leukodioritových těles (středočeský pluton)
Střižné zóny v tektonické šupině choustnické žuly a vznik choustnické ortoruly
Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 1 (1983), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Studentova kamenná sveřepost (Emanuel Vlček) / Vaněk, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 11 (1995), s. 617
Zdroj: ČGS (UNM)
A student's stony toughness
Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl / Souček, Kamil, Staš, B., Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- s. 17-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 121-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 121-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- S. 7-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- S. 67-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie implantátů pro osteosyntézu bederní páteře / Balík, Karel, Beneš, J., Sochor, M., Tichý, P. -- In: Skelet 2002 - Abstracts of International Conference -- s. 70-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 2 (1989), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie možností využití odpadních hald po těžbě / Laňar, Miloslav, Spudil, Jiří -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie o morfologii a fylogenezi čeledi Harpetidae Hawle et Corda, 1847 (Trilobita)