Browse
from 

Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 6 (2004), s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 202-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 202-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropský monzun : mocný cizinec, který přichází zdaleka / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 28 (2009), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897 / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- ISBN 978-80-01-03960-1 -- S. 51-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Středokambrické bentické společenstvo ve skryjských břidlicích (jinecké souvrství) u Terešovské Huti (okres Rokycany, Čechy)
Středokambričtí inartikulatní ramenonožci ze středních Čech
Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků / Barek, Jiří, Klímová, Helena, Vyskočil, Vlastimil, Zajíček, Jiří -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 104, č. 12 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy / Hrubý, Petr -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách / Gabriel, František, 1949- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 243-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou / Bajer, A., Dejmal, M., Kočár, Petr, Kočárová, R., Lisá, Lenka, Nývltová Fišáková, Miriam, Petr, L. -- In: Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie -- Roč. 2013, č. 15 (2013), s. 39-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 97-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě / Dolníček, Zdeněk, Kapusta, Jaroslav, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 188-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké dobývání v Kutné Hoře / Bartoš, Martin, 1959-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 9 (2008), s. 1-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře / Bohátka, J., Cílek, Václav, Daněček, V. -- In: Speleo -- s. 25-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře / Cílek, Václav, jr., Daněček, Vladimír, Nováček, Karel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky / Skřivánek, František -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 11 (1983), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké zlatodoly Kometa / Cícha, Jaroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)