Browse
from 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech / Boháček, Zbyněk, Čáslavský, Josef, Holoubek, Ivan, Holoubková, Irena, Kořínek, Pavel, Lahtipera, Mirja, Maatela, Paula, Paasivirta, Jaakko -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 6 (1990), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách / Polák, M., Polák, Václav -- In: Jemná mechanika a optika -- Roč. 57, č. 7-8 (2012), s. 208-211
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 4 (2008), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné / Beneš, Martin, Fiala, Jindřich, Kohut, Roman, Taufer, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání / Fiala, Jindřich, Taufer, Antonín -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 344-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií / Gruntorád, Jan, jr., Matolín, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku / Hemelíková, Blanka, Rojík, Petr, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 274-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského / Hemelíková, Blanka, Skiba, Miroslav, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 226-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení representativního elementárního objemu pro matematické modelování pohybu podzemní vody
Stanovení různých typů sedimentů v říční nádrži a výpočet jejich objemů
Stanovení rychlostní konstanty dehydroxylace kaolinitu
Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie / Trejtnarová, Hana -- In: Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv -- S. 139-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou / Chadima, Martin, Dolníček, Z., Pruner, Petr -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 4-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech / Bouda, Tomáš, Ryšlavý, Zbyněk -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 1 (1988), s. 68-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití / Korečková, Jiřina, Mrázek, Pavel, 1936-, Weiss, Dalibor -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 81, č. 8 (1987), s. 849-858
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech / Chalupský, Vojtěch, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 95, č. 9 (2001), s. 566-568
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu / Mach, Zdeněk -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče / Štibinger, Jakub -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 4 (1995), s. 124-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů / Pruška, Jan, 1964- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 4 (2007), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader / Kužel, Jiří, Rucký, Pavel, Růžek, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1991), s. 52-64
Zdroj: ČGS (UNM)