Browse
from 

Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu) / Dudíková Schulmannová, Barbora, Paclíková, Jana, Verner, Kryštof -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 105
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavebné a dekoračné kamene Slovenska / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 41, č. 4 (1989-90), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska / Hrnčář, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 441-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 231-233, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a dekorační kameny Národního divadla / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 278-282, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a sochařské opuky české křídy / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 72-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci / Hrouzek, Stanislav, Kühn, Petr -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně / Dvořák, Jaroslav -- In: Pravěk N.Ř. -- Roč. 4 (1994), s. 307-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování / Gajda, J., Vavro, Leona, Vavro, M. -- In: Construmat 2009 /15./ -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stavební suroviny starých Mayů / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebnictví, suroviny a ekologie / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 6 (1994), s. 2-4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stavebný kameň na lokalite Marianka / Grófová, Mária, Nahálka, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 476
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka / Mihalič, Alfonz, Varcholová, Júlia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavět podle přírody nebo podle člověka? / Cílek, Václav -- In: Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- S. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stavy napětí a deformace v konstrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
Sté výročí smrti Františka Pošepného / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids / Melka, Radek, Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals / Bodył-Gajowska, Sabina, Czaja, Maria Barbara, Mazurak, Zbigniew -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 108, no. 2 (2013), p. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady states establishment during pyrite oxidation / Bartáková, Iva, Zeman, Josef -- In: CHEMICKÉ LISTY -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 99, č. 14 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)