Browse
from 

Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda / Havlíček, Milan, Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 39-47, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 44-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978) / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha / Trávníček, Dušan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 89, č. 1 (1984), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto třicet let výzkumu šumavských jezer / , , Fott, J., Kopáček, J., Soldán, T., Vrba, J. -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 51, č. 1 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stochastic interpretation of magnetotelluric data, comparison of methods / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Annals of Geophysics -- ISSN 1593-5213 -- Roč. 50, č. 1 (2007), s. 7-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stochastic model of Karkonosze granitoid crystallization in area Szklarska Poreba, Sudetes Mts., south western Poland. part I. statistic description of Karkonosze granitoid mineral composition
Stochastic sampling for mantle conductivity models / Červ, Václav, Menvielle, M., Pěčová, Jana, Pek, Josef -- In: Protokoll über das Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung -- S. 105-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu / Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 100-101, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Stochastický výpočet stability skalního svahu / Vaněčková, Veronika -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stochastičeskaja modeľ kristallizacii granitoida gor Karkonoše v rajoně Šklarskoj Poremby, Sudety, jugo-zapadnaja Po'lša. časť I. statističeskaja charakteristika mineraľnogo sostava granitoida gor Karkonoše
Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego / Klar, Andrzej -- In: Prace mineralogiczne -- Roč. 1986, č. 76 (1988), s. 1-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt / Brzobohatý, Rostislav, Nolf, Dirk -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Jg. 237 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stojí vůbec příroda o naši pomoc? / Brezina, I., Cílek, Václav -- In: Quo -- č. 27 (1999), s. 71-73
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 3 (2002), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Stoletá voda a její modelování / René, Miloš -- In: Neviditelný pes -- - (2002), s. -
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stoleté katastrofy / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, č. 7 (2005), s. 11-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína / Rebro, Augustín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Stomiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der Zentralen Paratethys insgesamt / Brzobohatý, Rostislav, Nolf, Dirk -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 237, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stomiiformes (Teleostei, Otoliths) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the whole Central Paratethys