Browse
from 

Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu / Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 100-101, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Stochastický výpočet stability skalního svahu / Vaněčková, Veronika -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stochastičeskaja modeľ kristallizacii granitoida gor Karkonoše v rajoně Šklarskoj Poremby, Sudety, jugo-zapadnaja Po'lša. časť I. statističeskaja charakteristika mineraľnogo sostava granitoida gor Karkonoše
Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego / Klar, Andrzej -- In: Prace mineralogiczne -- Roč. 1986, č. 76 (1988), s. 1-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt / Brzobohatý, Rostislav, Nolf, Dirk -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Jg. 237 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stojí vůbec příroda o naši pomoc? / Brezina, I., Cílek, Václav -- In: Quo -- č. 27 (1999), s. 71-73
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 3 (2002), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Stoletá voda a její modelování / René, Miloš -- In: Neviditelný pes -- - (2002), s. -
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stoleté katastrofy / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- -, č. 7 (2005), s. 11-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína / Rebro, Augustín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Stomiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der Zentralen Paratethys insgesamt / Brzobohatý, Rostislav, Nolf, Dirk -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 237, č. 1 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stomiiformes (Teleostei, Otoliths) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the whole Central Paratethys
Stomiosphaera alebo Orthopithonella? Cadosina alebo Obliquipithonella? Poznámky k ultraštruktúre a systematickému postaveniu niektrorých jursko-kriedových vápnitých dinoflagelátnych cýst zo Západných Karpát
Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 2 (1996), p. 92-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Stonařovské meteority - minulost a současnost / Florian, Gabriel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 184-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky / Bohatý, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 72-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Stone fields
A stone from Náměšť (Moravia)
The Stone Herd at the Zvůle Pond SE of Kunžak (South Bohemia)
The stone industry of the Gravettian site of Pavlov I (Břeclav district, Moravia) - the south eastern part of the excavation area