Browse
from 

Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému / Bella, Pavel, Bosák, Pavel, 1951-, Glazek, Jerzy, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [6]
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25) / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2008), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 32-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická pozice nálezů trnoploutvých (Acanthodii) v Československu
Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov / Križáni, Ivan, Soták, Ján, Spišiak, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 53-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou / Bajaník, Štefan, Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 67-76, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické a geochemické důkazy (stabilní izotopy kyslíku) pro glacioeustázi ve spodním a středním devonu
Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek) / Helešicová, Kateřina, Hladil, Jindřich, 1953-, Hrubanová, Jiskra, Jansa, Lubomír F., Těžký, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 / Helešicová, K., Hladil, Jindřich, Hrubanová, J., Jansa, L. F., Těžký, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, - (2000), s. 87-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise / Čepek, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 312-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně / Hanzlíková, Eva, Jurášová, Felicitas, 1936-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 689-699
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické postavení zóny s Helicosphaera waltrans (NN5, spodní baden)
Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení) / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 233-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické problémy kvartéru (Variant.)
Stratigrafické problémy středního pleistocénu / Macoun, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické rozpätie a zonácia Dasykladálnych rias (Dasykladacea) v triase západných Karpát
Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)