Browse
from 

Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001 / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001 / Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 2. Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability / Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 124
Zdroj: ČGS (UNM)
Streamwater recovery from acidification in the Black triangle. 3) Modeling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. Part 2) Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Majer, Vladimír -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stredná Afrika - nová roponosná provincia / Bodnár, Ján, Orlický, Oto, Šefara, Ján, Zbořil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 591
Zdroj: ČGS (UNM)
Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník / Vozár, Jozef, Vozárová, Anna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych / Badura, J., Przybylski, B., Świerczewska, A., Štěpančíková, Petra, Tokarski, A., Zuchiewicz, W. -- In: Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne -- S. 7-8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strength, elasticity and failure of composites with pyrolyzed matrices based on polymethylsiloxane resins with optimized ratio of D and T components / Chlup, Zdeněk, Černý, Martin, Glogar, Petr, Kuběna, Ivo, Strachota, Adam, Sucharda, Zbyněk, Žaloudková, Margit -- In: Journal of Composite Materials -- Roč. 47, č. 8 (2013), s. 1055-1066
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strength of anisotropy, which generates triplications in transversely isotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-structures. Report 13 -- s. 73-90
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strength parameters of tuffaceous claystones of Sokolovská basin
Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions / House, Michael R. -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 181, no. 1-3 (2002), p. 5-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Strengthening of longwall gate support against dynamic effects of rockbursts in coal mines / Havaj, J., Horyl, P., Šňupárek, Richard -- In: 11th Congress of the International Society for Rock Mechanics. The Second Half Century of Rock Mechanics. Vol.2. -- S. 1189-1191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stress Analyses in the Epicentral Area of Nový Kostel (Western Bohemia) / Havíř, Josef, Havíř, Josef, 1970- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Stress analysis at Sumatra and South America plate margins / Peška, Pavel, Slancová, Alice -- In: IASPEI 1997. Abstracts -- s. 209
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stress analysis of the brittle structure in Žulová region / Hók, J., Marko, F., Pešková, I., Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra, Vojtko, R. -- In: 9th Czech- Polish Workshop On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts -- S. 17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling / Kalousková, Marie, 1946-, Matyáš, Jiří, Pešková, Šárka, Procházka, Petr, 1945-, Starikov, Nikolay, Trčková, Jiřina, 1945-, Válek, Martin, 1966- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 17 (2008), p. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling / Procházka, Petr, 1945-, Trčková, Jiřina, 1945- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 4 (152), p. 361-375
Zdroj: ČGS (UNM)