Browse
from 

Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic) / Rajchl, Michal -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions / Geissler, Wolfram H., Heuer, Barbara, Kind, Rainer -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 164
Zdroj: ČGS (UNM)
The structures of the late stages of the granite magma emplacement in the Karkonosze Mts. pluton
Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes / Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures related to the exhumation of HP rocks within the orogenic root domain: examples of the SE moldanubian zone and the eastern Snieznik dome / Ježek, Josef, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla (2001) -- In: Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland -- ISBN ISSN-0867-7360
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, A., Wilímský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, 1961-, Přichystal, Antonín, 1950-, Wilimský, D., Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, Antonín, Wilimský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 227-278
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 279-298
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska / Fojt, Bohuslav -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy / Harčár, Ján -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 205-227, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR / Tomis, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 355-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR -- s. 17-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Vavrošová-Konečná, Jana -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 1 (2007), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve / Dopita, Miloslav, 1928-, Ormandy, Imrich, Sivek, Martin, 1948- -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč. / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 10 (1983), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 7-8 (1983), s. 141-148
Zdroj: ČGS (UNM)