Browse
from 

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater / Horsák, Michal, 1975-, Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Subfossil and fossil soils in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Subfossil and fossil soils in the vicinity of Masaya and Granada (Nicaragua)
Subfossil birds of Andrahomana, southeastern Madagascar / Mlíkovský, Jiří, 1954- -- In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistoriev -- ISSN 0255-0091 -- Vol. 107 (2005), p. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Subfossil molluscs of a flat-bog deposit north of the Spišská Belá village (east of the High Tatra Mts.)
The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Kočí, Tomáš -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 179 (2010), p. 119-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Subglacial gravely tills from Jindřichov in the Osoblaha Spur
Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku / Hanáček, Martin, Nývlt, Daniel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 58, č. 3 (2009), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Subgreenschist facies metamorphism of quartzites of the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif) / Koepke, Jürgen, Olejniczak, Kamilla, Puziewicz, Jacek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 111
Zdroj: ČGS (UNM)
Subject and methodology of dynamic engineering geology / Ondrášik, Rudolf -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 42 (1987), p. 127-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Gelogical Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Submarinní exhalační rudy / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
A submerged serpentinite quarry Borek near Vilémov
Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands ("Barvínkův hrúd") at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s. Moravia)
Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 3 (2004), s. 266-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians / Tomek, Čestmír -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 244
Zdroj: ČGS (UNM)