Browse
from 

Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat / Adamovič, Jiří, Whitehouse, M. J., Zachariáš, J. -- In: Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- S. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepuis. Geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teran, akrečný teran, teranový koncept / Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz / Štěpančíková, Petra -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 44-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz / Štěpančíková, Petra -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 216-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy řek Vltavy a Labe a jejich implikace na historii tektonického zdvihu Českého masivu
Terasy řeky Malše / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 249-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy Tigridu v severovýchodním Iráku
Teratological pygidium of the trilobite species Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) from the Koněprusy limestone (lower Devonian, Pragian) deposited in the district museum of Beroun
Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 8 (1983), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciér - Neogén / Kovanda, Jiří -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska / Sitár, Viliam -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy) / Straka, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod) / Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov) / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)