Browse
from 

Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 249-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Terasy Tigridu v severovýchodním Iráku
Teratological pygidium of the trilobite species Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) from the Koněprusy limestone (lower Devonian, Pragian) deposited in the district museum of Beroun
Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 8 (1983), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciér - Neogén / Kovanda, Jiří -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska / Sitár, Viliam -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy) / Straka, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod) / Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov) / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Táborský, Z. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 30-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice / Nehyba, Slávek, Nehyba, Slavomír, Petrová, P., Petrová, Pavla, Zagoršek, Kamil -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF -- NM
Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 123-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova / Bejšovec, Zdeněk -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří / Kodymová, Alexandra, Shrbený, Otakar, Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 91-98, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Terciérní tektogeneze západních Karpat / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)