Browse
from 

Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Vacek, František -- In: Episodes : Journal of international geoscience -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 26, no. 1 (2003), p. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
This year's anniversaries of prof. Hejdar
Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic / Svejkovský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 224-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France / Horný, Radvan J., Vizcaino, Daniel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 25-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Thoriová mineralizace u Šluknova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Thorite, monazite, allanite and their associates from an albite vein near Vernířovice (northern Moravia)
Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí / Abraham, Miloš, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Švestka, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 437-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic) / Hlisnikovský, K., Sulovský, Petr -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 280-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třevíč Pluton / Hlisnikovský, Karel, Sulovský, Petr -- In: Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft -- ISSN 1609-0144 -- Roč. 146, č. September (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Thorium mineralization near Šluknov (northern Bohemia)
Thorium occurences in the Czech republic and their mineralogy / Goliáš, Viktor (2002) -- In: Uranium deposits: from their genesis to their environmental aspects -- ISBN 80-7075-583-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy / Goliáš, Viktor -- In: Uranium deposits : from their genesis to their environmental aspects : proceedings of the International Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, September 10-11, 2002 -- ISBN 80-7075-583-0 -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Thorium phosphates of the rhabdophane group and phyllosilicates intergrowths / Chvátal, Marek, Goliáš, Viktor, Klementová, Mariana, Palatinus, Lukáš -- In: Materials Structure -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 8, č. 1 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Thoron concentration measurement in soil air / Burian, Ivo, Merta, Jan -- In: 10th international workshop on the geological aspects of radon risk mapping -- ISBN 978-80-7075-754-3 -- s. 176-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Thoughts about new law on water
Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic / Bůzek, František, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Biogeochemical Monitoring in Small Catchments -- ISBN 0-7923-3383-7 -- s. 391-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic / Bůzek, František, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Three-dimensional analysis of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov.
Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography / Holub, Karel, Rušajová, Jana, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 55, č. 1 (2011), s. 87-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ