Browse
from 

Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava. / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Kocourková, Eva, Toman, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 2 (2012), 43
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Topography and gravitational field of Phobos. Contemporary problems in gravimetry
Topography impact on nutrition content in soil and yield / Fifernová, Martina, Kumhála, František, Kumhálová, Jitka, Lipavský, Jan, Matějková, Štěpánka -- In: Plant, Soil and Environment -- ISSN 1214-1178 -- Č. 6 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Topography of historical mines and ore mineralizations in area of the Bílý potok, Western Moravia.
Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif / Ivan, Antonín -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 5, no. 1 (1997), p. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Topography of the marginal sudotic fault in the Rychlebskehory and geomorphological aspect of epiplatform prognosisin the NE part of the Bohemian Massif / Ivan, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 3-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Topography of the Podyjí National Park and its surroundings in the contact area of the Bohemian Massif and Western Carpathians
Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed / Franke, Wolfgang -- In: International journal of Earth sciences -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 103, no. 5 (2014), p. 1471-1499
Zdroj: ČGS (UNM)
Toponomastics - a useful science for geology
Toponomastika - pomocná věda geologická / Dejmek, Vladimír -- In: Výběr prací 9 -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Toponomie dolů ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef -- In: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře -- s. 9-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Toponomie dolů ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Toponomy of mines in Zlaté hory (Jeseníky Mts.). Studies on history of mining
Topotactic intergrowths of rauenthalite and phaunouxite from Planá near Mariánské Lázně, western Bohemia, Czechoslovakia
Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní / Korbel, Petr, Tvrdý, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Topsoil magnetic susceptibility mapping: data reproducibility and compatibility, measurement strategy / Boyko, T., Ferdyn, M., Gajda, B., Höll, S., Jordanova, Neli, Rösler, W., Schibler, L. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 1 (2002), s. 43-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
En torno a Fósiles de Mamíferos: Datación, Evolución y Paleoambiente (Variant.)
Torrocrinus grandis gen. et sp.n.(Crinoidea) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czechoslovakia) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 6 (1991), s. 365-368
Zdroj: ČGS (UNM)