Browse
from 

Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols / Genise, Jorge F., Mikuláš, Radek -- In: Geologica acta -- ISSN 1695-6133 -- Vol. 1, no. 4 (2003), p. 339-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín) / Arva-Sos, Eva, Lang, Miloš, Nekovařík, Čestmír, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology / Arva-Sós, E., Lang, Miloš, Nekovařík, Č., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 174-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif / Nahodilová, Radmila, Štědrá, Veronika -- In: 9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-072-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tracing an Intra-montane Fault: An Interdisciplinary Approach / Hartvich, Filip, Valenta, Jan -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 34, č. 3 (2013), s. 317-347
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tracing biogeochemical processes in small catchments using non-linear methods / Krám, Pavel, Lischeid, Gunnar, Weyer, Cristine (2010) -- In: Long-term ecological research- between theory and application -- ISBN 978-90-481-8781-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Tracing biogeochemical processes in small catchments using non-linear statistics / Krám, Pavel, Lischeid, Gunnar, Weyer, Cristana -- In: Geophysical Research Abstracts, European Geophysical Union General Assembly, Vol. 10, ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-02740 -- ISBN 1029-7006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tracing experiments at the Svitava and Svratka rivers. Part 1, Preparation, implementation and analysis of results of tracing experiments
Tracing experiments at the Svitava and Svratka rivers. Part 2, Model evaluation of experiments
Tracing historical record of river contamination in deposits of modern oxbow lake; River Morava (Danube Catchment), Czech Republic / Bábek, Ondřej, Faměra, Martin, Hilscherová, Klára, Nehyba, Slavomír -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISSN 1029-7006 -- Roč. 10 (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Tracing shifts in dispersal syndromes: fruit ecology in modern vegetation and Paleogene/Neogene plant assemblages / Knörr, U., Kovar-Eder, Johanna, Mazouch, Petr, 1981-, Roth-Nebelsick, A. -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- No. 3 (2012), p. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Tracing tectonic deformation using the sedimentary record (Variant.)
Tracing the Eocene-Oligocene transition: A case study from North Bohemia / Dvořák, Z., Kvaček, Z., Mach, K., Přikryl, Tomáš, Teodoridis, V. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 89, č. 1 (2014), s. 21-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tracing the influence of the Trans-European Suture Zone into the mantle transition zone / Babuška, Vladislav, Gaždová, Renata, Geissler, W.H., Jedlička, Petr, Knapmeyer-Endrun, B., Kolínský, Petr, Krüger, F., Legendre, C. P., Málek, Jiří, Novotný, Oldřich, Plomerová, Jaroslava, Růžek, Bohuslav -- In: Earth and Planetary Science Letters -- ISSN 0012-821X -- Roč. 363, FEB 1 (2013), s. 73-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tracing the spatial distribution and mobility of metal/metalloid contaminants in Oxisols in the vicinity of the Nkana copper smelter, Copperbelt province, Zambia / Ettler, Vojtěch, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Geoderma -- ISSN 0016-7061 -- Roč. 164, č. 1-2 (2011), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tracking down coal mining in the Carboniferous relics in the surroundigs of Plzeň and Kladno-Rakovník basins (Geological-paleontological exursion)
Trade fairs MAGMA and GEOMA in the Czech Republic
Tradice a současnost nikaragujského kamenářství a šperkařství / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 372-373, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami / Vurm, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-5, T 23
Zdroj: ČGS (UNM)