Browse
from 

Transforming hydrographs in the hillslope subsurface / Císlerová, Milena, 1940-, Šanda, Martin, 1971- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 4 (2009), p. 264-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, R., Schulmann, Karel, 1958-, Štípská, Pavla -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 26, no. 1 (2008), p. 55-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 26, č. 1 (2008), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Transforming mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow / Hasalová, Pavlína, Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Powell, Roger, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting "Mechanics of Variscan Orogeny") -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Transforming the production and treatment plant: GEAM, Separate Plant at Dolní Rožínka
Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ) / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 5 (1995), s. 319-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Transgression of the Cretaceous over the Proterozoic (Unhošť-Tursko elevation, Central Bohemia)
Transgressive Mid-Cretaceous Sediments of Eastern Bohemia (The Blansko graben) / Bubík, M., Čech, S., Svobodová, Marcela -- In: Abstract Volume. 5th International Cretaceous Symposim and Second Workshop on Inoceramids -- s. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transient electromagnetic sounding / Vacek, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Dating of Caves Sediments (2003) -- In: Proceedings of International Conference on Groundwater in fractured rocks -- ISBN 92-9220-002-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The transition between molasse stage and platform cover in the variscan central Europe / Schwab, Günther -- In: Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde -- No. 77 (1983), p. 59-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment / Hladil, Jindřich, 1953-, Voltr, Josef, 1956- -- In: Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz -- ISSN 1608-8166 -- No. 7 (2003), p. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Transition elements in tabulate coral skeletons: seawater vs. sediment / Hladil, Jindřich, Voltr, J. -- In: Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria -- Roč. 7, 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera Abstracts. (2003), s. 36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians / Nemčok, Michal -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [11-12]
Zdroj: ČGS (UNM)
Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians / Nemčok, Michal -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians / Nemčok, Michal -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Tepla-Barrandian Unit, Bohemian Massif / Dunkley, Daniel J, Kachlík, Václav, Kusiak, Monika A., Sláma, Jiří -- In: tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 461, č. 1-4 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF