Browse
from 

Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 518-519
Zdroj: ČGS (UNM)
Transitional phases of mica crystals volcanic materials / Melka, Karel -- In: First Latin-American Clay Conference. Proceedings. 1, Invited Lectures. -- s. 306-316
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Translační svahové pohyby blokového typu, jejich mechanismus a příklady
Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody / Kybast, Ivan -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 262-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples / Heiland, Juliane -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(109) (1998), p. 81-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 3 (139), p. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Transmission electron microscopy investigation of colloids and particles from landfill leachates / Ettler, Vojtěch, Klementová, Mariana, Matura, Marek -- In: Waste Management and Research -- ISSN 0734-242X -- Roč. 30, č. 5 (2012), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Transmission Electron Microscopy of Carbonaceous Matter in Precambrian Shungite from Karelia / Jehlička, Jan, Rouzaud, Jean-Noel -- In: Bitumens in Ore Deposits. Special Publication No. 9 of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits -- ISBN 3-540-55621-4 -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Transmission of acoustic waves / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts -- S. 90-90
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transmission of acoustic waves / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: Proceedings of the International Congress on Ultrasonics -- S. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2, 3/139/ (2005), s. 69-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Transmission of Pollutants in Groundwaters and its Characteristics
Transmissivity coefficients of rocks along the Krušné hory Mts. and the North Bohemian Basin (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings / Krist, Jiří -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 45, no. 4 (1989), s. 181-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí / Šimůnek, Jiří -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 441-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport and ion exchange of cations solutes in porous media
The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Metallogeny of Collisional orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport i jonnyj obmen kationov v poristoj srede
Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines / Čadek, Josef, Majer, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Symposium Gites filoniens Pb Zn F Ba de basse température du domaine varisque d'Europe et d'Afrique du Nord - Résumés des communications -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)