Browse
from 

Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic / Mergl, Michal, 1959- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 62, no. 1-2 (2006), p. 1-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Trenching survey on the South-Eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, Intraplate Region of Central Europe) / Hók, Jožo, Nývlt, Daniel, Štěpančíková, Petra -- In: Archaeoseismology and Palaeoseismology in the Alpine-Himalayan Collisional Zone. Abstract Volume -- ISBN 978-84-7484-217-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trenching survey on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, intraplate region of central Europe) / Hók, J., Nývlt, D., Štěpančíková, Petra -- In: Archeoseismology and Palaeoseismology in the Alpine-Himanalayan Collisional Zone. Abstract Volume -- S. 149-151
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic / Váňa, Milan -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 226
Zdroj: ČGS (UNM)
Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999) / Hlavatý, T., Hošek, J., Hruška, Jakub, Kopáček, K. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 4, č. 4 (2000), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa / Bláha, Petr -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 136-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3 / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Roč. 25 (1995), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends and achievements in physical geography, Veszprém, April 9-12, 1999 (Variant.)
Trends in acid-base status of acidified lakes in Bohemian Forest: 1984-1995
Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge / Lux, Herbert -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in cardiovascular mortality and hospitalisations, and potential contribution of inhospital case-fatality rates to changes in national mortality in the Czech Republic 1994-2009 / Bobák, M., Davídkovová, Hana, Kříž, B., Kyselý, J., Vojtíšek, P. -- In: Heart -- Roč. 99, č. 6 (2013), s. 409-416
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015 / Fottová, Daniela, Hrkal, Zbyněk, Prchalová, Hana -- In: Journal of Atmospheric Chemistry -- ISSN 0167-7764 -- Roč. 53, č. leden (2006), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in mining of main metallic raw materials
Trends in precipitation variability: Prague (the Czech Republic) / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Krešl, Milan -- In: Climatic Change -- Roč. 72, č. 1-2 (2005), s. 151-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš, Oulehle, Filip, Štěpánová, Markéta -- In: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts -- ISBN 978-0-87723-108-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic / Fottová, Daniela -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic / Fottová, Daniela -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000 / Fottová, Daniela -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Č. 150 (2003), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trends in sulphur and nitrogen deposition in the Czech GEOMON network and their comparison with the results of Integrated Monitoring in Sweden