Browse
from 

Trends of water quality of the Elbe River / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 35, č. 1 (2000), s. 127-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Trends of worldwide mining of basic nonmetallic raw materials
Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době / Cílek, Václav -- In: Konference Zpětný odběr 2013 -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 192-195
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu / Čadková, Zdeňka, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 371-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy dopadu acidifikace na spodní vody v České Republice; odhad atmosférické depozice v horizontu 2015
Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen / Andertová, J., Hájek, Pavel, Koloušek, D. -- In: Metakaolin 2009 -- S. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice / Palas, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy světové těžby uhlí / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku / Fottová, Daniela -- In: Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003 -- ISBN 80-210-3107-7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů / Kalvoda, Jiří -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky / Kallabová, Eva -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 26-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy / Kliment, Zdeněk, 1961-, Matoušková, Milada, 1972- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 1 (2005), s. 32-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy ve změně kvality vody v České republice
Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin / Fencl, Martin -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin / Fencl, Martin -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin / Janák, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin / Janák, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)