Browse
from 

Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti / Šmerda, Jaroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 146-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří / Fediuk, František, 1929- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvarové typy vrás v krkonošském krystaliniku
Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season / Lisá, Lenka, Mlejnek, O., Nývlt, D., Přichystal, A., Richter, D., Škrdla, Petr, Tostevin, G. -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 50, 1-2 (2009), s. 13-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season / Lisá, Lenka, Mlejnek, Ondřej, Nývlt, Daniel, Přichystal, Antonín, Škrdla, Petr, Tostevin, Gilbert -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 50, č. 1-2 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season. / Lisá, L., Mlejnek, O., Nývlt, D., Přichystal, Antonín, Richter, D., Škrdla, P., Tostevin, G. -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 50, č. 1-2 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Tvarožná-Za školou. Výsledky výzkumné sezóny 2008
Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích" / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 1, 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary reliéfu na mírovských slepencích / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 1, 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 8 (1996), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary reliéfu potštejnské antiklinály / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 3 (2000), s. 266-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 376-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře / Vítek, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 4 (1994), s. 272-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně / Vítek, Jan -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 36 (1999), s. 15-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách / Vítek, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 48, č. 3 (1999), s. 193-204
Zdroj: ČGS (UNM)