Browse
from 

Uranophane from uranium deposit Medvědín near the town of Špindlerův Mlýn (Czech Republic)
Uranophane, uranopilite and compreignacite from the Jánská vein, Březové Hory ore deposits, Příbram (Czech Republic)
Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov / Plášil, Jakub, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Uranopilit z Předbořic / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956-, Škácha, Pavel, Vojtek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 208-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranopilite and jáchymovite from the Horní Slavkov uranium deposit
Uranopilite from Předbořice mine
Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics / Čejka, Jiří, 1929-, Kolitsch, Uwe, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 185, no. 1 (2008), p. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov / Bouček, Zdeněk, Dubanský, Alois -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 11-12 (1990), s. 339-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 45-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 344-345, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi / Dubanský, Alois -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 534-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory) / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Škácha, Pavel (2006) -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Uranová mineralizace v okolí Tasova / Hlisnikovský, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranovaja mineralizacija gidrotemaľnych žil v mestoroždenii Novoveska Guta (Slovackije Rudnyje gory)
Uranové hornictví v České republice / Michálek, Bedřich -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Horní Slavkov / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 1 (1986), s. 5-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Martaus, Alexandr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 492-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Rožná (Český masív, Česká republika): pozdně variská a povariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižnou zónu
Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)