Browse
from 

Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě / Holéczy, Daniel, Pauliš, Petr, 1956-, Šikola, Drahoš -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj / Šuráň, Josef, Veselý, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 372-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava / Belova, L. N., Doynikova, O. A., Gorshkov, A. I., Sivtsov, A. V. -- In: Geologija rudnych mestoroždenij -- ISSN 0016-7770 -- Vyp. 45, no. 6 (2003), s. 514-530
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranyl minerals in the system PbO-UO3-H2O
Uranyl oxide hydrate minerals from the standpoint of coordination chemistry / Baran, Václav, Unzeitig, Martin -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 2 (1991), s. 63-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranyl selenates and tellurates
Uranyl vanadates
Uravnenije infil'tracii s četyr´mja parametrami (rešenije Gaberkampa i Parlanža)
Urban and Rural Geography in Paris / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 1 (1996), s. 63-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Urban Development in the Selected Czech and Austrian City Regions / Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav, Matznetter, W., Wisbauer, A. -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Geographica-Geologica -- Roč. 40, č. 2 (2009), s. 27-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Urban Environment in European Big Cities / Cetkovský, Stanislav, Kallabová, Eva, Klusáček, Petr, Kolibová, Barbora, Lacina, Jan, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 46-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
"Urban Legends" on Confines Between Social Sciences and Humanities: Anthropological, Folkloristical or Sociological Discourse?
Urban stream syndrome and new approach to urban stream rehabilitation
Urbanization in seismically susceptible areas / Rouhban, B., Šibrava, Vladimír -- In: Geology and the Environment, an International Manual in Three Volumes. Volume III, Geology an Land-Use Planning -- s. 194-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách / Tesař, Otakar -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení berylu / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 489
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů / Buryan, Petr, 1947-, Macák, Jiří, Staněk, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika / Kuchovský, Tomáš, Říčka, Adam -- In: Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF