Browse
from 

Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 490-509
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů / Šimůnek, Pavel -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 9 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů / Štěpánek, Petr, 1949-, Tajovský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu / Čech, Jozef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 228-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin / Mikšík, Zdeněk, Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 333-342
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výběrová bibliografie dr. Stanislava Vrány
Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce / Cílek, Václav -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 69-76
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Thayensia -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 55-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, 1951-, Škorpík, Martin -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7 (2007), s. 55-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologický sborník 4 -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 45-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané aspekty biotického potenciálu Ostravského regionu
Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J. -- In: Národohospodářský obzor -- Roč. 7, č. 3 (2007), s. 35-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí / Fňukal, Miloš, Kladivo, Petr, Klapka, Pavel, Ptáček, Pavel, Szczyrba, Zdeněk, Toušek, Václav (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině / Kallabová, Eva, Pokluda, František -- In: Venkovská krajina -- s. 57-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané aspekty těžby nerostných surovin v České republice v letech 1990-2006, vlivy ekonomické transformace a environmentální důsledky
Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic) / Dvořák, Petr -- In: Geografické informácie . 9 -- S. 18-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech / Pašek, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Martinát, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně -- s. 74-78
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily / Prouza, Vladimír, Žáčková, Eliška -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky / Oslanec, Jozef, Repka, Tomáš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)