Browse
from 

Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 481-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové / Pek, Ilja, Zimák, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika / Hofman, Petr, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika / Hofman, Petr, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách / Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 126-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 315, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu / Střeštík, Jaroslav -- In: Extrémy počasí a podnebí. Sborník abstraktů a CD ROM s články -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov / Střelec, Tomislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt fosiliferních břidlic vinického souvrství (střední beroun) u Cekova (ordovik, západní část pražské pánve)
Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách / Daněk, Vilém, Sýkorová, Ivana -- In: Documenta geonica -- ISBN 80-902465-6-7 -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam) / Skalický, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské / Novák, Václav, 1945-, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách / Nepejchal, Miroslav, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 376-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy) / Harman, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 357-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 69-73, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci / Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 184-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)