Browse
from 

Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach / Gaál, Ľudovít -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 78 (1982), s. 71-83, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti / Tesař, Jiří -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 69, č. 2 (1991), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave / Aboniy, Arpád, Rozložník, Ondrej -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 5 (1985), s. 475-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic / Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt milleritu ve Chvaleticích / Obst, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 215-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče. / Houzar, Stanislav, Krmíček, Lukáš -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 154-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 121-122, Příl. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov / Halavínová, Michaela, Krmíček, Lukáš, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko) / Novák, Zdeněk, Panoš, Vladimír, 1922-2002, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 160-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 160-161, Příloha V
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 438-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu / Horáková, Milada, Novák, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 151-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna / Rak, Štěpán -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 14-25, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)