Browse
from 

Výskyt nositelů kadmia v přírodě / Kozumplíková, Milena, Langrová, Anna, Navrátil, Ondřej, Šrein, Vladimír -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine / Karoli, Stanislav, Molnár, Jozef, Zlinská, Adriena -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci / Jahn, Ján, Kováč, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury) / Punčochář, Pavel, 1944- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 11 (2003), s. 295
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun) / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Süsser, Ctibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou) / Frýda, Jiří, Jelínek, Emil, 1943-, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR / Bíliková, Anna -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 12 (1983), s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova / Buriánek, David, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum) / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 234
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi / Velebil, Dalibor -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 160-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi / Hošek, Miloš -- In: Výběr prací 13 -- s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu / Pek, Ilja, Zimák, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma / Ožvoldová, Ladislava -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka / Bárta, Zdeněk -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 31 (1991), s. 53-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove / Peterec, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 241
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 501-505
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava) / Páša, Jan, Šponar, Petr -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 33 - 38
Zdroj: ČGS (UNM)