Browse
from 

Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno) / Hanžl, Pavel, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem / Datel, Josef, Krásný, Jiří (2005) -- In: XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem / Kudělásek, Vladimír, Mandour, Mohamed Ali, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu / Kopecký, Stanislav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 3 (2007), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika) / Houzar, Stanislav, Kadlec, Tomáš, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM -- NM
Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory) / Kvaček, Milan, 1930-1993, Malec, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu / Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína) / Fišera, M., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 158-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína) / Fišera, Milan, 1937-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 158-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší? / Kopecký, Stanislav, jr., Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 439-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty ametystu v Československu / Ďuďa, Rudolf, 1944-, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 205-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 120-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty barytu na Teplicku / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)