Browse
from 

Výskyty křídového uhlí v České republice / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku / Bárta, Vojtěch -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku / Skácelová, Darja -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku / Prokeš, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-12, D 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty minerálů zlata, mědi, vanadu a stříbra ve vulkanických horninách permokarbonské pánve v Podkrkonoší
Výskyty molybdenových rud v Krušných horách / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 394-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov / Řídkošil, T., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 238-241
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 238-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 76-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách / Šrein, Vladimír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách / Sejkora, Jiří, 1968-, Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 404-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov) / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 437-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 117-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu / Dušek, Jan, Losos, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 124-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR / Malec, Jan, Novák, František -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)