Browse
from 

Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika / Eliáš, Karol, Ferenčíková, Elígia, Garaj, Martin, Hašková, Anna, Határ, Jozef, Kovářová, Anna, Repčok, Ivan, Rúčka, Ivan, Sládková, Magdaléna -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Roč. 15 (1992), s. 29-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát / Cambel, Bohuslav, 1919-2006 -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město / Daňko, Ján, Pavlík, I., Rejl, Luboš, 1940- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi / Reichmann, František, Rozsypal, Alexandr, Schovánek, Pavel -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu / Marešová, Zdeňka -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 4 (1986), s. 404-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno / Dobeš, Miroslav, Exner, Jiří, Matouš, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 312-318
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov / Dyk, Vladimír, Trachtulec, Jan, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 44-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1999), s. 5-14, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998 / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur / Větrovský, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1995), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach / Dobra, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 11 (1993), s. 624-627
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie) / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 116 (2012), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov / Molnár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Orel, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků / Tajovský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek / Stettner, Otto -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí / Cajz, Vladimír, 1959-, Černá, Aneta, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, 1979-, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)