Browse
from 

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek / Bezuško, Petr, Martaus, Alexandr, Opluštil, Stanislav, Uličný, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi / Bezuško, P., Martaus, A., Opluštil, S., Uličný, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- s. 12-15
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně / Nehyba, Slavomír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 82 (1997), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě / Krystek, Ivan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech / Holub, Karel -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2 -- s. 122-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výsledky speleologického prieskumu pohoria Biokovo v Juhoslávii / Hochmuth, Zdenko, 1950-, Stibrányi, Gustáv, Thuróczy, Jozef, Vozárik, Pavol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 24 (1986), s. 205-224, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok / Hochmuth, Zdenko -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 3-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 49, č. 1 (2001), s. 44-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky strukturního modelování těles kuřavek / Macůrek, Vlastimil, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice / Gilíková, Helena, Havíř, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou / Gilíková, Helena, Havíř, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí) / Krejčí, Oldřich, 1958-, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel, Novák, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Vůjta, Martin, Zelenka, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice) / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu / Budil, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu / Budil, Petr, 1969- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky studií recentních pohybů zemské kůry
Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy / Brzobohatý, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)