Browse
from 

Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu / Budil, Petr, 1969- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky studií recentních pohybů zemské kůry
Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy / Brzobohatý, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997 / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví" / Hartman, Petr, Prostředník, Jan, 1968-, Šída, Petr, 1976- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 82-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998 / Cicha, Ivan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998 / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa / Abonyi, Arpád, Mesarčík, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach / Tomášiková, Zuzana, Zlocha, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 565-570
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute / Šupala, Lubomír, Vojtáš, Matej -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 241-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami / Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii / Grünnerová, Eva -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek / Chrt, Jiří, Jurák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora / Najman, Karel, Novák, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 148-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice / Brzobohatý, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 137-150, 2 map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů / Kadounová, Zdeňka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985 / Rozložník, Ladislav -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986 / Janků, Jaroslav, Koráb, Tomáš, Němec, František, Rudinec, Rudolf -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 63-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR / Ďurica, Dušan, Gaža, Bedrich -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)