Browse
from 

Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek / Ďurica, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 305-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova / Tomíček, Rudolf, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti / Brychta, Miroslav, Košina, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu / Hájek, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku / Dvořák, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Ďurica, Dušan, 1932-, Kocák, Augustin, Suk, Miloš, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 359-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 171-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší / Štramberg, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 8 (1988), s. 502-503
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná paleontologická naleziště / Mikuláš, Radek -- In: Přírodní klenoty České republiky -- s. 33-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Významné čtvtrohorní lokality v Praze / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy -- s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997 -- s. 29-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou / Lorencová, Markéta -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou / Lorencová, Markéta -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, č. 2001 (2001), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří, Pošmourný, Karel -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, č. 1 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6 (2001), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc. / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 466-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné krajinné prvky / Petříček, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 53-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné krajinnoekologické pracoviská / Balej, M., Eliáš, P., Finka, M., Kolejka, Jaromír, Kovář, P., Kozová, M., Kršáková, A., Lipský, Z., Midriak, B., Olah, B., Oszlányi, J., Oťahel, J., Raška, P., Růžička, M., Spulerová, J., Suchara, I., Supuka, J., Trnka, P. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 2 (2009), s. 98-111
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG